• education /
  išsilavinimas

            2008 Vilnius Art Academy / Vilnius / Graphic art / Master’s degree
                     Vilniaus dailės akademija / Vilnius / Grafika / Magistro laipsnis

            2006 Vilnius Art Academy / Kaunas / Graphic design / Baccalaureate
                     Vilniaus dailės akademija / Kaunas / Grafinis dizainas / Bakalauras

            2002 Kaunas Art Gymnasium / Kauno dailės gimnazija

  exhibitions / parodos


            2012 “Dream” / Group Exhibition “Out of My Pocket - XII” (Arka Gallery, Vilnius)
                     "Sapnas" / Grupinė paroda "Iš mano kišenės - XII" (Arkos galerija, Vilnius)

            2012 “Training” / Exhibition (Vilnius Graphic Art Centre, Gallery “Right-Left”)

  ="">

  ="">

  ="">

            2011 "Art House" (exhibition-fair). Domus Gallery.
  ="">
                     “Menas namams” (paroda-mugė). Domus galerija.

  ="">

            2009 The new face of the city. Exhibition "Modified Values"​​. II Lithuania Quadrennial of Contemporary Art.
  ="">
  ="">
                     Vilnius - European Capital of Culture 2009 national program. (Vilnius train station, first floor)
  ="">
                     Naujas miesto veidas. Paroda "Modifikuotos vertybės". II Lietuvos šiuolaikinio meno kvadrienalė.
                     "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" nacionalinė programa. (Vilniaus geležinkelio stotis, II aukštas)
  ="">

            2009 International Art Symposium "Multipoint"  (Slovakia, Nitra, ARS studio)
  ="">
                     Tarptautinis šiuolaikinio meno simpoziumas “Multipoint” (Slovakija, Nitros miestas, “ARS studija”)="">

            2009 International exhibition "Multipoint" (Gallery "Univerzum", Slovakia, Nitra)="">
  ="">
                     Tarptautinė simpoziumo “Multipoint” paroda (Galerija “Univerzum” (Slovakija, Nitra)="">

            2009 International exhibition “European Contemporary Art“ (Opera Gallery, Budapest, Hungary)
  ="">
                     Tarptautinė paroda „Europos šiuolaikinis menas“ (OPERA Galerija, Budapeštas, Vengrija)="">

            2009 Lithuanian Annual graphic exhibition „Print 08“ (diploma) (Vilnius Graphic Art Centre, Gallery “Right-Left”)
  ="">
                     Kasmetinė Lietuvos grafikos paroda „ESTAMPAS 08“ (diplomas) (Vilniaus grafikos centras, galerija „Kairė Dešnė“="">

            2008 International project „Traveling Letters” (St. Petersburg, Consulate of Lithuania)
  ="">
                     Tarptautinis tęstinis projektas „Keliaujančios raidės” (St. Peterburgas, Lietuvos konsulatas.="">

            2008 Lithuanian Project „The Town - Open Gallery” (Streets of Kaunas, Gallery of Architect’s Home in Kaunas)
  ="">
                     Projektas, paroda „Miestas - atvira galerija”  (Kauno gatvės, Kauno architektų namai="">

            2007 Group Exhibition of Young Graphics „Hidden” (Vilnius, Gallery “Vaulting”)
  ="">
                     Grupinė jaunųjų menininkų grafikos paroda „Paslėpta” (Vilnius, galerija ”Skliautai="">

            2007 Graphic Exhibition „We Too” with performance of dance “We” (Students of A.Cholina’s theatre of dance) Vilnius, “Vaidila” theatre.="">
                     Grafikos paroda „Mes irgi” šalia šokio spektaklio “Mes” (A.Cholinos šokio teatro mokiniai) Vilnius, Vaidilos teatras.="">

            2007 Exhibition of Charity „Angel 2007”
  ="">
                     Labdaros paroda – renginys „Angelas 2007”="">

            2006 VDA students’ exhibition of artist’s books. Finland, Lahti town, Gallery ”Hame”.
  ="">
                     VDA studentų autorinių knygų paroda.  (Suomija, Laxti  miestas, galerija HAME)="">

            2006 Symposium and exhibition in memoriam of graphic J. Kuzminskis’ 100 year
  ="">
                     Dailininkų pleneras ir paroda grafikui J. Kuzminskiui 100 m. atminti.="">

            2004 Exhibition of  posters „Europe s‘affiche“ (Vilnius, Culture centre of France) First place.  
  ="">
                     Plakatų paroda „Europe s‘affiche“ (“Europa plakatuose”) (Vilnius, Prancūzų kultūros centras) Pirma vieta.    ="">

            2004 Students‘ exhibition of graphic art, photography, posters  „Art for Europe”.
  ="">
                     Studentų grafikos, fotografijos ir plakatų paroda „Menas už Europą”="">

            2001 International creative art project of Youth „Fairy Taile of Nature“, Vilnius.
  ="">
                     Tarptautinis jaunimo meninės kūrybos projektas „Gamtos pasaka“, Vilnius="">

            1998 International graphic bienale of Youth. Poland (Toruno town) Prize place.
  ="">
                     Tarptautinė jaunimo grafikos bienalė Lenkijoje (Toruno miestas) Prizinė vieta.="">